Giới thiệu

Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tạo môi trường giao dịch, tìm kiếm đối tác thuận lợi trên mạng Internet, với sự tham gia của các bên cung - cầu công nghệ và các tổ chức dịch vụ trung gian. Hệ thống có 3 chức năng chính:
 
  1. - Giao dịch công nghệ
  2. - Tư vấn chuyển giao công nghệ
  3. - Tìm kiếm đối tác
 
Các đối tượng tham gia Hệ thống gồm:
 
     -  Bên bán: là các Viện, trường, doanh nghiệp có sản phẩm CN&TB chào bán: công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu, sáng chế.
     -  Bên mua: các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về CN&TB.
     -  Các tổ chức, dịch vụ trung gian: nhà tư vấn, nhà đầu tư, dịch vụ KH&CN
 

Sàn GDCN được thiết kế, vận hành theo hướng đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng qua việc cho phép các thành viên được tự chủ mọi hoạt động giao dịch của mình trong Hệ thống; cung cấp các tiện ích giúp thành viên chủ động trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn và kết nối với nguồn cung CN&TB, các nhà tư vấn, các nhà đầu tư. Các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu sáng chế, dự án kinh doanh, dự án khởi nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác có thể sử dụng Hệ thống để giới thiệu sản phẩm của mình đến các nhà đầu tư,…
Ngoài ra, Hệ thống cũng chuyển tải nhiều thông tin liên quan đến các hoạt động KH&CN tại địa phương./.

 
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll