ĐĂNG KÝ hoặc Đăng nhập

Đăng ký

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin.

Quy định về pháp lý
- Các tổ chức, cá nhân tham gia Sàn giao dịch công nghệ phải là chủ sở hữu, đại diện hợp pháp của công nghệ, thiết bị, dịch vụ khoa học và công nghệ, ý tưởng sáng tạo, sáng chế, dự án hợp tác đầu tư.
- Thành viên tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp khi cung cấp thông tin về tư cách pháp nhân, chức năng, lĩnh vực hoạt động, thông tin cá nhân… của mình.
Quy định về cập nhật thông tin
- Đối với thành viên tham gia: Các tổ chức, cá nhân tham gia Sàn thông tin giao dịch công nghệ có trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin được đăng; thường xuyên theo dõi, cập nhật trên các bài đăng của mình định kỳ tối thiểu mỗi quý một lần.
- Đối với hoạt động giao dịch công nghệ: Các tổ chức, cá nhân giới thiệu năng lực, công nghệ và thiết bị, kết quả nghiên cứu của mình để khách hàng có nhu cầu dễ dàng tìm kiếm, giao dịch. Sản phẩm công nghệ và thiết bị cần thể hiện đầy đủ thông tin theo biểu mẫu đính kèm. Lưu ý trình bày rõ các thông số kỹ thuật, khuyến khích mô tả bằng hình ảnh và video.
- Đối với hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ: Các tổ chức, chuyên gia giới thiệu năng lực, các dịch vụ khoa học và công nghệ có khả năng đáp ứng để khách hàng có nhu cầu liên hệ tư vấn, đặt hàng. Mô tả theo biểu mẫu đính kèm, ghi rõ lĩnh vực chuyên gia có thể đảm nhiệm tư vấn, các dịch vụ khoa học và công nghệ đơn vị đã đăng ký hoạt động với cơ quan chức năng, thông tin chi tiết các dự án đã chuyển giao, dịch vụ đã thực hiện thành công.
- Đối với hoạt động tìm kiếm đối tác: Các tổ chức, cá nhân sở hữu ý tưởng, sáng chế, dự án đầu tư… sẽ trình bày nhu cầu hợp tác của mình nhằm tìm kiếm đối tác phù hợp. Dự án cần tìm kiếm đối tác phải trình bày đầy đủ các thông tin theo biểu mẫu đính kèm, khuyến khích ghi rõ mục tiêu dự án, quy mô đầu tư dự kiến, phương thức hợp tác.
Quy định về trách nhiệm của Ban quản trị hệ thống
- Đảm bảo tính ổn định, hoạt động liên tục của hệ thống hạ tầng mạng; Hỗ trợ cho các hoạt động giao dịch, trao đổi thông tin trực tuyến được thuận tiện, dễ dàng; Hỗ trợ đăng tải thông tin, hình ảnh, video…; Xử lý sự cố phát sinh.
- Duyệt thông tin trước khi đăng trên hệ thống dựa trên cơ sở tiêu chí phù hợp với chức năng hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ.
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch truyền thông, thực hiện vai trò đầu mối triển khai quảng bá, giới thiệu hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ nhằm góp phần phát triển, thu hút các khách hàng.
- Phối hợp với đơn vị, cá nhân triển khai các hoạt động xúc tiến kết nối, tư vấn chuyển giao công nghệ khi có yêu cầu.
Đồng ý với thỏa thuận sử dụng
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll