NHÀ TƯ VẤN

 • grid
 • list
 • Thạc sĩ - Nguyễn Thị Minh Trinh

  Giảng viên
  Cơ quan: Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ★★★★☆
 • Tiến sĩ - Hà Anh Tùng

  Giảng viên
  Cơ quan: Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ★★★★☆
 • Tiến sĩ - Võ Kiến Quốc

  Giảng viên
  Cơ quan: Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ★★★★☆
 • Tiến sĩ - Huỳnh Phước Hiển

  Giảng viên
  Cơ quan: Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ★★★★☆
 • Tiến sĩ - Phan Thành Nhân

  Giảng viên
  Cơ quan: Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ★★★★☆
 • Thạc sĩ - Trần Quốc Tiến Dũng

  Giảng viên
  Cơ quan: Bộ môn Công nghệ Nhiệt lạnh, Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ★★★★☆
 • Thạc sĩ - Nguyễn Đức Hoàng

  Giảng viên
  Cơ quan: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ★★★★☆
 • Thạc sĩ - Trần Hoàng Khôi Nguyên

  Giảng viên
  Cơ quan: Khoa Điện - Điện tử - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ★★★★☆
 • Thạc sĩ - Phan Đình Thế Duy

  Giảng viên
  Cơ quan: Phòng thí nghiệm vi mạch RENESAS - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ★★★★☆
 • Tiến sĩ - Phạm Hoàng Anh

  Giảng viên
  Cơ quan: Phòng thí nghiệm vi mạch RENESAS - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ★★★★☆
 • Thạc sĩ - Trần Ngọc Hiệu

  Phụ trách phòng
  Cơ quan: Trung tâm Thông tin - Ứng dụng khoa học và công nghệ Bình Định

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

  ☆☆☆☆☆
 • Tiến sĩ - Lê Thị Hồng Vân

  Lê Thị Hồng Vân
  Báo cáo viên
  Cơ quan: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: Thông tin ẩn

  Email: Thông tin ẩn

Nhà tư vấn / trang:
Tổng số 630 nhà tư vấn
 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN

 • grid
 • list
Đơn vị tư vấn / trang:
Tổng số 1242 đơn vị tư vấn
Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
Scroll