Phạm Minh Tâm

( 141 đánh giá ) 1423
Địa chỉ thường trú: dasd
Ngày sinh: 1987
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:dasda
Chức vụ/ Chức danh: wdqwdqw

  • Công nghệ thực phẩm

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ

 • KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
 • Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện
  dasdqwdqwd

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
  Scroll