Sử dụng chế phẩm sinh học Nanochitosan-Amin bón lá cho cây Lan Dendrobium Aridang Green & cây mồng tơi

( 213 đánh giá ) 2511
Liên hệ: Lâm Văn Hà
Địa chỉ:
Điện thoại: 0943910278
Email: ngaha78@gmail.com
Tên đơn vị:
 • THỬ NGHIỆM TRÊN CÂY LAN DENDROBIUM ARIDANG GREEN
  - Thời gian: Tháng 11/2018 - 8/2019
  - Địa điểm: Trang trại trồng hoa Lan của hộ nông dân - Ông Nguyễn Văn Trung, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn TP. Hồ Chí Minh
   
  THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ TIÊU:

  Cây lan Dendrobium Aridang Green 5 tháng tuổi

  Cây lan Dendrobium Aridang Green 11 tháng tuổi

  Số giả hành/chậu

  Chiều dài giả hành (cm)

  Đường kính giả hành (cm)

  Số lá/chậu

  Biểu hiện về màu sắc hoa

  Số phát hoa/chậu; Chiều dài phát hoa (cm)

  Số nụ/phát hoa; Số nụ/chậu

  Số hoa hữu hiệu/phát hoa; Số hoa hữu hiệu/chậu; Tỷ lệ hoa hữu hiệu

  Đường kính hoa (cm)

  Tuổi thọ hoa (ngày)

   
  BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM:
  - Kiểu khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên (Randomized Complete Block Design - RCBD), 3 lần nhắc.
  - Số cây/ô thí nghiệm: 10 cây/ô, tương đương 30 cây/công thức.
  -  Tổng số cây trong mỗi thí nghiệm: 10 cây x 3 lần nhắc x 5 công thức = 150 cây.
   
  KẾT QUẢ:
   
   
   
   
   
   
   
   
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  - Đối với sự sinh trưởng cây, phun Nanochitosan-Amin qua lá trên cây Lan Dendrobium Aridang Green 5 tháng tuổi có xu hướng làm tăng chiều dài giả hành, số lá/chậu; đối với cây Lan D. Aridang Green 11 tháng tuổi chủ yếu làm tăng chiều dài giả hành.
  - Đối với chỉ tiêu cấu thành năng suất và năng suất hoa, phun Nanochitosan-Amin qua lá trên cây Lan D. Aridang Green 11 tháng tuổi làm tăng số phát hoa/chậu, số nụ và số hoa hữu hiệu/phát hoa dẫn đến năng suất hoa tăng.
  - Nanochitosan-Amin bón lá có tác dụng tốt lên chất lượng hoa bao gồm tăng chiều dài phát hoa, đường kính hoa và tuổi thọ hoa.
  - Giữa 4 mức nồng độ Nanochitosan-Amin, 3‰ và 5‰ cho hiệu quả nông học lên sự sinh trưởng cây và năng suất, chất lượng hoa cao hơn so với 1‰ và 7‰. Nồng độ 3‰ ảnh hưởng tốt lên sự sinh trưởng của cây Lan 5 tháng tuổi và 11 tháng tuổi; nồng độ 5‰ tác dụng tốt rõ lên năng suất và chất lượng hoa Lan của cả hai tuổi cây nêu trên.
  - Nồng độ sử dụng chế phẩm Nanochitosan-Amin bón lá có ảnh hưởng tốt đối với cây Lan D. Aridang Green giai đoạn kinh doanh trồng trong nhà lưới tại huyện Hóc Môn – Tp.HCM là 3‰ - 5‰. Sử dụng nồng độ 3‰ cho cây Lan D. Aridang Green giai đoạn sinh trưởng và nồng độ 5‰ từ giai đoạn phát triển hoa để đạt hiệu quả cao.
  - Thử nghiệm chế phẩm Nanochitosan-Amin bón lá với nồng độ 3‰ - 5‰ trên mô hình diện rộng để tính toán hiệu suất kinh tế nhằm khuyến cáo giúp người trồng Lan nâng cao thu nhập.
  - Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm Nanochitosan-Amin bón lá đối với sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số loài hoa Lan Dendrobium phổ biến khác.
   
  THỬ NGHIỆM TRÊN CÂY MỒNG TƠI 
  - Cây rau mòng tơi phát triển thân lá nhiều, lượng chất dinh dưỡng cây hút khá cao.
  - Với năng suất 30 tấn/ha cây lấy đi từ đất 100 kg N - 120 kg N, 100 kg P2O5, 75 kg K2O, cùng một lượng đáng kể Ca và Mg. Cần bón 15 - 20 tấn phân chuồng; 0,5 - 0,7 tấn vôi hoặc dolomite, bố sung vi lượng qua phân bón lá để cung cấp đầy đủ vi lượng cho cây rau mòng tơi sinh trưởng phát triển.
  - Cây mòng tơi cần nhiều N và P ở giai đoạn đầu, K cho giai đoạn sau khi cây trưởng thành.
  KẾT QUẢ:
   
   
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
  i) Nồng độ sử dụng chế phẩm Nanochitosan-Amin bón lá có ảnh hưởng tốt đối với cây Lan D. Aridang Green giai đoạn kinh doanh trồng trong nhà lưới tại huyện Hóc Môn – Tp.HCM là 3‰ - 5‰. Sử dụng nồng độ 3‰ cho cây Lan D. Aridang Green giai đoạn sinh trưởng và nồng độ 5‰ từ giai đoạn phát triển hoa để đạt hiệu quả cao.
  ii) Thử nghiệm chế phẩm Nanochitosan-Amin bón lá với nồng độ 3‰ - 5‰ trên mô hình diện rộng để tính toán hiệu suất kinh tế nhằm khuyến cáo giúp người trồng Lan nâng cao thu nhập.
  iii) Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm Nanochitosan-Amin bón lá đối với sự sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số loài hoa Lan Dendrobium phổ biến khác.

 • HÌNH THỨC HỢP TÁC
 • (Chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển giao toàn phần...)
  Hợp tác phát triển sản phẩm  Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
  Scroll