Sáng chế Hệ thống canh tác nông nghiệp khép kín

( 2239 đánh giá ) 1569
Liên hệ: Nguyễn Văn Kình
Địa chỉ: 63/8 đường số 6, Khu phố 5, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 0778727444
Email: nguyenvankinh.dth@gmail.com
Tên đơn vị:
 • Tóm tắt: Sáng chế đề cập đến hệ thống canh tác nông nghiệp khép kín bao gồm: nguồn cung cấp nước để đáp ứng nhu cầu trồng trọt, chăn nuôi và thích ứng với biến đổi khí hậu; Bộ phận trồng trọt, chăn nuôi khép kín để nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm giá thành sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường; Bộ phận chế biến để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường. Hệ thống có thể chủ động tích trữ nguồn nước, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu đối với sản xuất, nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm của nền nông nghiệp và góp phần bảo vệ môi trường, tạo nguồn hàng hóa ổn định cho chế biến nông sản, tăng sức cạnh tranh, ngăn ngừa tình trạng được mùa mất giá, sản xuất bấp bênh không ổn định, mở đường cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế nông nghiệp.
   
   
   
  Nguồn cung cấp nước
  Do biến đổi khí hậu, mưa gió thất thường, hơn nữa, các con sông chính ở nước ta như: sông Cửu Long, sông Hồng vv…bắt nguồn từ các dẫy núi cao bao phủ bởi tuyết ở Trung Quốc, khi tuyết tan, nguồn cung cấp nước cho các con sông ngày càng bất ổn gây lũ lụt và hạn hán bất thường. Mặt khác, các nước đầu nguồn còn khai thác nguồn nước quá mức để làm thủy điện và phục vụ cho sản xuất. Bởi vậy, nếu không tích trữ được nguồn nước để hạn hán xảy ra trên diện rộng (bao phủ nhiều quốc gia), kéo theo nhiều thảm họa khác như: hỏa hoạn, dịch bệnh vv. Các đợt hạn-mặn năm 2015-2016 và 2019-2020 đã gây thiệt hại vô cùng to lớn cho đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vậy, chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống là nhiệm vụ vô cùng cần thiết-cấp bách.
   
  Canh tác nông nghiệp khép kín
  Sáng chế đề cập đến hệ thống canh tác nông nghiệp khép kín, nông nghiệp tuần hoàn không chất thải, không gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, các phụ phẩm nông nghiệp được khai thác triệt để để tạo thành nguồn phân hữu cơ chủ lực đưa vào canh tác, không còn là phụ phẩm nông nghiệp nữa mà trở thành nguyên liệu đầu vào để sản xuất tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao và không gây ô nhiễm môi trường.
   
  Trong cùng diện tích canh tác, giữa vật nuôi và cây trồng tác đông tương hỗ-hài hòa với nhau, thiết lập mối quan hệ cân bằng sinh thái, từ đó sẽ giảm và tiến tới loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật ra khỏi hệ thống canh tác nông nghiệp. Trong cùng diện tích canh tác sẽ thu được rất nhiều sản phẩm từ vật nuôi và cây trồng, khối lượng sản phẩm gia tăng, sản phẩm nông nghiêp là sản phẩm hữu cơ-sạch có thị trường rộng khắp trên thế giới, đặc biệt là các thị trường cao cấp, lợi nhuận thu được sẽ tăng gấp nhiều lần.
   
  Đây là mô hình canh tác nông nghiệp mới, mô hình canh tác nông nghiệp tuần hoàn-khép kín, không chất thải, không gây ô nhiễm môi trường, mô hình trong đó giữa vật nuôi và cây trồng cùng tồn tại hòa hợp theo quy luật tự nhiên-thiết lập hệ cân bằng sinh thái, bởi vậy, tạo bước đột phá làm giảm chi phí sản xuất, nhưng, lại nâng cao năng suât, chất lượng và hiệu quả kinh tế.

 • HÌNH THỨC HỢP TÁC
 • (Chuyển nhượng quyền sử dụng, chuyển giao toàn phần...)
  Kêu gọi vốn đầu tư hoặc chuyển giao công nghệ.  Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
  Scroll