Lê Ngọc Thanh

( 2017 đánh giá ) 3091
Địa chỉ thường trú:
Ngày sinh: 1957
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:TS.
Cơ quan công tác:Viện Địa lý Tài nguyên TP. HCM
Chức vụ/ Chức danh:

  • Công nghệ sinh học

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
  Scroll