Huỳnh Đình Thạch

( 577 đánh giá ) 2540
Địa chỉ thường trú: Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
Ngày sinh: 1972
Điện thoại: Đăng nhập
Email: Đăng nhập
Học hàm/ Học vị:Thạc sĩ
Cơ quan công tác:Viện Nghiên cứu Dầu và Cây có dầu
Chức vụ/ Chức danh:

  • Công nghệ sinh học
   Trồng trọt

 • DỊCH VỤ CÓ THỂ ĐẢM NHIỆM

  • Tư vấn pháp lý và các chính sách chuyển giao công nghệ

  Các công nghệ - thiết bị, kết quả nghiên cứu đã và đang thực hiện

  NHÀ TƯ VẤN KHÁC


  Sử dụng công nghệ sàn giao dịch Techport
  Scroll